Kính chào quí Ông Bà Anh Chị Em đến với trang thông tin của Cộng Đoàn Việt Nam Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi.  Trang thông tin của Giáo Xứ vừa được xây dựng mới để cập nhật các thông tin, liên lạc, sinh hoạt của tất cả các hội đoàn Việt Nam trong Giáo Xứ.  Riêng tờ mục vụ đã được cập nhật hằng tuân để quý Ông Bà Anh Chị Em tiện theo dõi.  Chân thành cảm ơn.

Bài mới đăng