Ban Phụng Vụ Lễ 4g15

Danh Xưng

Ban Phụng Vụ Lễ 4g15 Thứ Bảy – BPV 4g15

Tôn Chỉ Mục Đích

BPV 4g15 bao gồm một số anh chị em giáo hữu tham dự Thánh Lễ 4g15 chiều thứ Bảy hàng tuần. Được thành lập và được ủy thác cho các tác vụ Thừa Tác Viên Đọc Sách, Thánh Thể, Xin Tiền, Trật Tự, Dọn Dẹp…v.v., nhằm cộng tác với các Linh Mục và Tu Sĩ cử hành các Thánh Lễ hằng tuần, Lễ Trọng, và các Nghi Thức Phụng Vụ theo Tryền Thống Công Giáo cách trang trọng và sốt sắng.

Ngày Thành Lập

Được thành lập ngày 01 tháng 09 năm 2004.
Cơ Cấu Tổ Chức: Bao gồm tất cả các thành viên đã ghi danh tham gia và ký nhận cam kết tuân theo Nội Quy sinh Hoạt của BPV 4g15 và Trưởng Ban và Phó Ban được bầu bởi các thành viên BPV 4g15 với nhiệm kỳ là 3 năm và. BPV4g15 được đặt dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Linh Mục đặc trách và Ban Đại Diện Cộng Đoàn Việt Nam Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi.

Thời Khóa Biểu Sinh Hoạt

Hằng tuần tất cả các thành viên BPV 4g15 có mặt tại nhà thờ lúc 3g45 (30 phút trước Thánh Lễ) để giúp chuẩn bị sắp xếp ghi tên nhận thi hành các tác vụ trong Thánh Lễ. Sau lễ, tất cả các thành viên cùng ở laị khoảng 15 phút để dọn dẹp nhà thờ, làm vệ sinh nhà vệ sinh nam nữ rồi mau chóng trả lại nhà thờ và nhà vệ sinh tươm tất sạch sẽ cho thánh lễ kế tiếp. Ngoài ra, BPV 4g15 cũng có những buổi họp mặt liên hoan, học hỏi, lắng nghe và gây tình thân thân mỗi tam các nguyệt (ba tháng một lần) hay bán nguyệt (mỗi sáu tháng).

Thành Quả

Anh chị em BPV 4g15 đã và đang đắc lực và tích cực cộng tác với các Linh Mục, Tu Sĩ và Ban Đại Diện tổ chức các Thánh Lễ và Nghi Thức Phụng Vụ cách trang nghiêm trật tự trong suốt nhiều năm qua. Ngoài việc chu toàn chu đáo các tác vụ được trao phó trong lãnh vực phụng vụ, BPV 4g15 luôn nhiệt thành cộng tác và chung vai sát cách, đóng góp công sức trong mọi sinh hoạt chung khác của Cộng Đoàn cũng như Giáo Xứ như các ngày lễ hội: Tết Nguyên Đán, Hội Chợ Giáo Xứ, Tĩnh Tâm Cộng Đoàn, Nghi Thức Hoà Giải Mùa Vọng Mùa Chay, Tiệc Liên Hoan của các Ban Phụng Vụ và Hội Đồng Mục Vụ… v.v. BPV 4g15 sẽ không ngừng trau dồi tinh thần phụng vụ, và luôn nỗ lực mời gọi thêm các thành viên, đặc biệt các thành viên trẻ và gia đình trẻ cùng tham gia phục vụ trong BPV 4g15 và các sinh hoạt chung của Cộng Đoàn và Giáo Xứ.

Liên Lạc

Muốn tham gia BPV 4g15 hoặc muốn biết thêm chi tiết về sinh hoạt BPV 4g15 xin liên lạc anh chị Trưởng và Phó BPV dưới đây:
Trưởng Ban: Anh Ngôn, Phone: 408-910-2338, email: ngonnguyen408@yahoo.com
Phó Ban: Chị Hiền, Phone: 408-608-5321, email: hho08@yahoo.com

Hình ảnh sinh hoạt: