Ban Phụng Vụ Lễ 7g30

Danh Xưng
Ban Phụng Vụ Lễ 7g30 Chúa Nhật – BPV 7g30

Tôn Chỉ Mục Đích
“Qua Phép Rửa, chúng tôi trở nên môn đệ của Thầy Giê su. Nhờ Thầy và theo lệnh Thầy, chúng tôi là chân tay, là miệng lưỡi của Thầy, để giúp Thầy dọn Bữa Tiệc Thánh cho Cộng Đoàn Dân Chúa , với nhãn quan của Thánh Y-Nhã Loyola: Tìm kiếm Chúa trong mọi sự” Phụng vụ là hiện tại hóa Giao Ước mới (mầu nhiệm Vượt Qua), do Cộng đoàn Hội Thánh thực hiện qua Đức Kitô là Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, trong Chúa Thánh Thần, dưới những dấu chỉ hữu hiệu bên ngoài và theo phẩm trật Như vậy, Phụng vụ giúp tín hữu trở thành đền thờ Chúa Ba Ngôi để luôn được kết hợp với Ba Ngôi. Phụng vụ cũng là năng lực giúp tín hữu làm tông đồ, xây dựng Phụng vụ cũng bày tỏ cho những kẻ bên ngoài thấy Hội Thánh như một dấu chỉ nêu cao trước mặt các dân nước ngõ hầu con cái Thiên Chúa đang tản mác được quy tụ nên một cho tới khi thành một đàn chiên theo một Chúa Chiên. Sách giáo lý toàn cầu dạy rằng: “Ngày Chúa nhật là ngày tuyệt hảo để cộng đoàn tín hữu tập họp cử hành Phụng vụ, “để nghe lời Chúa và tham dự vào Bí tích Thánh Thể, để kính nhớ sự Thương Khó, Phục sinh và Vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã dùng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động”. Thật vậy, vừa là khởi điểm vừa là đích điểm, ngày Chúa nhật là trung tâm của chu kỳ Phụng vụ hàng tuần, cũng như thánh lễ là trung tâm của chu kỳ hằng ngày, và lễ phục sinh là trung tâm của chu kỳ hằng năm. Vì là ngày-gốc và ngày-cao-điểm, ngày Chúa nhật là ngày hoàn hảo nhất cho việc tập họp Kitô hữu để cử hành lễ tạ ơn, cử hành “bí tích hiệp nhất”.

Ngày Tháng Năm Được Thành Lập
Được thành lập năm 1999.

Cơ Cấu Tổ Chức
Bao gồm tất cả các thành viên thuộc giáo xứ Chúa Ba Ngôi đã ghi danh tham gia, huấn luyện, và ký nhận cam kết tuân theo Nội Quy sinh Hoạt của BPV 7g30. Trưởng Ban và Phó Ban được bầu bởi các thành viên BPV 7g30 với nhiệm kỳ là 3 năm. Mỗi thành viên được Trưởng/Phó Ban luân phiên ủy thác cho các tác vụ như chuẩn bị Thánh Thể/Bàn Thờ, Trao Mình Máu Chúa, Xin Tiền, Chào Đón Giáo Dân, Trật Tự, Dọn Dẹp…v.v. Một số thành viên được huấn luyện và sai đi để Công Bố Lời Chúa. BPV7g30 được đặt dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Linh Mục đặc trách và Ban Đại Diện Cộng Đoàn Việt Nam Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi.

Thời Khóa Biểu Sinh Hoạt
Hằng tuần tất cả các thành viên BPV 7g30 có mặt tại nhà thờ lúc 7g00 (30 phút trước Thánh Lễ) để chuẩn bị sắp xếp theo tác vụ đã phân công luân phiên mỗi tam cá nguyệt, đồng thời cũng để ghi tên nhận các tác vụ trong Thánh Lễ ngày hôm đó. Sau lễ, tất cả các thành viên cùng dọn dẹp nhà thờ, làm vệ sinh, tắt đèn, và đóng của nhà thờ. Tất cả thông tin về Phụng Vụ đều được cập nhật sớm nhất qua group email. Thành viên nào không thể phục vụ đều phải thông báo trước cho Trưởng/Phó ban. Ngoài ra, BPV 7g30 cũng có những buổi họp mặt liên hoan, học hỏi, lắng nghe và gây tình thân mỗi ba hoặc sáu tháng.

Thành Quả
Nhờ được học hỏi qua những buổi Tĩnh Huấn hằng năm và nhờ Nội Quy Ban Phụng Vụ được ban hành, các thành viên ý thức hơn bổn phận và trách nhiệm của mình cho nên đã tham dự hoàn hảo vào các lễ nghi thánh, nhờ đó anh chị em bpv 7g30 đã được lãnh nhận dồi dào sự sống Thiên Chúa, đã ý thức Phụng vụ là hành vi của con người toàn diện (hồn xác, tinh thần vật chất) giữa một cộng đoàn phụng tự. Con người toàn diện khi phụng tự bao gồm các tâm tình bên trong (nội tâm) và cách thức biểu lộ ra bên ngoài. Vì thế, chính Phụng vụ, nhất là Lễ Tạ Ơn, như là nguồn mạch chảy tràn ân sủng vào trong chúng ta và làm cho con người được thánh hóa trong Chúa Kitô một cách hữu hiệu đồng thời Thiên Chúa được vô cùng tôn vinh. Càng ngày mỗi thành viên BPV 7g30 càng trở nên hoàn thiện và đoàn kết hơn, điều đó có thể khẳng định được rằng nơi nào có sự hiện diện của Thiên Chúa thì nơi đó có tình yêu và sự hiệp nhất. BPV 7g30 sẽ không ngừng trau dồi tinh thần phụng vụ, và luôn nỗ lực mời gọi thêm các thành viên, đặc biệt các thành viên trẻ và gia đình trẻ cùng tham gia phụng vụ trong BPV 7g30, cũng như các sinh hoạt chung của Cộng Đoàn và Giáo Xứ.

Liên lạc
Muốn tham gia hoặc muốn biết thêm chi tiết về sinh hoạt BPV 7g30, xin liên lạc anh chị Trưởng và Phó BPV dưới đây:

Trưởng Ban: Chị Maria, Phone: (408) 780-4355
Email: mstran2007@yahoo.com

Phó Ban: Anh Jason (Tuấn Thịnh), Phone: (408) 296-9169
Email: jhoang1971@yahoo.com

Hình Ảnh Sinh Hoạt

Tiệc Họp Mặt BPV 7:30PM_Ngày 23 Tháng 07 Năm 2016

Hop Mat_07-23-2016 (1) Hop Mat_07-23-2016 (2) Hop Mat_07-23-2016 (3) Hop Mat_07-23-2016 (4) Hop Mat_07-23-2016 (5) Hop Mat_07-23-2016 (6) Hop Mat_07-23-2016 (7) Hop Mat_07-23-2016 (8) Hop Mat_07-23-2016 (9) Hop Mat_07-23-2016 (10) Hop Mat_07-23-2016 (11) Hop Mat_07-23-2016 (12) Hop Mat_07-23-2016 (13) Hop Mat_07-23-2016 (14)

BPV 7:30PM và thánh lễ tạm biệt cha Phục Anh

DSC_0246 DSC_0302 DSC_0309 DSC_0316

Tiệc Họp Mặt BPV 7:30PM_Ngày 06 Tháng 06 Năm 2015

DSC_0321 DSC_0323 DSC_0325 DSC_0326 DSC_0327 DSC_0330 DSC_0331 DSC_0332 DSC_0333 DSC_0337 DSC_0338 DSC_0339 DSC_0340 DSC_0341 DSC_0343 DSC_0344 DSC_0346 DSC_0347 DSC_0348 DSC_0349 DSC_0350 DSC_0351 DSC_0352 DSC_0353 DSC_0354 DSC_0355 DSC_0356 DSC_0357 DSC_0358 DSC_0359 DSC_0360 DSC_0361 DSC_0362 DSC_0363 DSC_0364 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0367 DSC_0368 DSC_0369 DSC_0371 DSC_0374 DSC_0375 DSC_0376 DSC_0377 DSC_0380 DSC_0381 DSC_0382 DSC_0383 DSC_0384 DSC_0385 DSC_0386 DSC_0387 DSC_0388 DSC_0389 DSC_0390 DSC_0391 DSC_0392 DSC_0393 DSC_0394 DSC_0395  DSC_0397 DSC_0398 DSC_0399

Tiệc Tiễn Cha Phục Anh_Ngày 26 Tháng 7 Năm 2015

DSC_0007 DSC_0163 DSC_0162 DSC_0156 DSC_0155 DSC_0154 DSC_0153 DSC_0152 DSC_0151 DSC_0138 DSC_0136 DSC_0133 DSC_0109 DSC_0088 DSC_0084 DSC_0080 DSC_0079 DSC_0058 DSC_0057 DSC_0056 DSC_0054