Ban Tương Tế

Ban Tương Tế Cộng Đoàn Việt Nam Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi được thành lập năm 2007 do sáng kiến của cha Quản nhiệm Cộng Đoàn Việt Nam Giáo xứ Chúa Ba Ngôi Patricia Ngô Anh Lân và cha cựu Quản nhiệm Tôma Vũ Minh Đức, nhằm đáp ứng phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam đang phát triển, theo sự hướng dẫn của Cha quản nhiệm và Ban thường vụ.  Ban Tương Tế nhận Thánh San Francis of Assisi (Thánh Phan-xi-cô) là Thánh Bổn Mạng.

Mục đích của Ban Tương Tế dựa trên tinh thần tự nguyện dấn thân phục vụ cộng đồng dân Chúa trong giáo xứ qua các công tác liên quan tới đời sống thiêng liêng như thăm viếng, đọc kinh tại nhà quàn khi giáo dân trong xứ có thân nhân qua đời, phụ giúp các linh mục, hướng dẫn cầu nguyện và phát tang cho tang quyến khi các linh mục và tu sĩ bận các công tác mục vụ khác.

Trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân tại gia đình, nhà hưu dưỡng hay bệnh viện, gíúp đỡ các anh chị em muốn tìm hiểu học đạo và hướng dẫn các lớp giáo lý dự tòng trong chương trình giáo lý của giáo xứ. Ngoài ra còn đảm trách cố vấn về tang chế, mua phần mộ tại các đất thánh công giáo cho các gia đình khi hữu sự.

Liên lạc Bân Tương Tế