Ban Xã Hội

Ban Xã Hội là mệnh danh của một tổ chức bất vụ lợi của Cộng Đoàn Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi. Ban Xã Hội Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi nhận sự bảo trợ của Thánh Martin De Porres và tuyên xưng là Thánh Quan Thầy. Lễ kính hằng năm vào ngày 03 tháng 11.

Các thành viên trong Ban Xã Hội chọn Chúa Giêsu là lý tưởng và Chúa đã hứa: “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật an hem, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt. 10:42) và dưới sự bảo trợ của Thánh Quan Thầy Martin De Porres nên mọi sinh hoạt phải đặt trọng tâm vào việc làm sáng danh Chúa, phục vụ anh chị em nghèo khó không phân biệt trong thành phần xã hội vì tất cả đều là ngành nho, là nhiệm thể của Chúa Kitô.

Ban Xã Hội được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh và xã hội, các công tác bác ái, phục vụ cộng đoàn dân Chúa một cách tự do và tự nguyện, dưới sự chỉ đạo của Cha Quản Nhiệm (cũng là Tuyên Úy) đại diện Cha Chánh Xứ và Ban Chấp Hành Cộng Đoàn. Ban Xã Hội gồm các giáo dân, mọi thành phần trong cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ không phân biệt tuổi tác, giới tính hay địa vị xã hội.

Liên lạc Ban Xã Hội

Liêm La (408) 807-8884

Email: laliem87@yahoo.com