Ca Đoàn Trinh Vương

Danh Xưng

Ca Đoàn Trinh Vương – Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi

Tôn Chỉ Mục Đích
Dùng lời ca tiếng hát để tôn vinh danh Chúa và giúp giáo dân tham dự thánh lễ sốt sắng hơn. Giúp nâng cao đời sống đức tin/đạo đức công giáo, sống hữu ích cho bản thân & mọi người.

Ngày Tháng Năm Được Thành Lập

Được thành lập ngày 13 tháng 5 năm 2014

Cơ Cấu Tổ Chức

Ca Đoàn Trinh Vương bao gồm tất cả các thành viên thuộc giáo xứ Chúa Ba Ngôi đã ghi danh tham gia và ký nhận cam kết tuân theo nội quy sinh hoạt của CĐTV. Ban Điều Hành được bầu bởi các thành viên với nhiệm kỳ 3 năm, được đặt dưới sự hướng dẫn của Cha Linh Hướng & Ban Đại Diện Cộng Đoàn VN Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi.

Thời Khóa Biểu Sinh Hoạt

Ca Đoàn Trinh Vương phục vụ các Thánh Lễ Kính, Lễ Trọng rơi vào ngày thường. Thánh lễ thứ Năm & thứ Sáu đầu tháng và cũng đảm nhận hát các Lễ Đám Tang của CĐGXCBN, khi được yêu cầu. Hàng tuần Ca Đoàn tập hát vào mỗi chiều thứ Tư từ 5:00pm đến 7:00pm. Đến trước Thánh Lễ 45 phút để ôn Hát mỗi khi Hát Lễ. Ngoài ra còn có những buổi họp mặt, gặp gỡ liên hoan để tăng thêm tình thân, ít nhất mỗi ba hoặc sáu tháng.

Thành Quả

Việc thành lập nên Ca Đoàn Trinh Vương đã giúp cho các Thánh Lễ Kính, Lễ Trọng rơi vào ngày thường. Thánh lễ thứ Năm & thứ Sáu đầu tháng được tăng thêm phần long trọng. Giúp giáo dân tham dự Thánh Lễ sốt sắng hơn.

Qua việc dâng lời ca tiếng hát tôn vinh Thiên Chúa ca viên CĐTV đã ngày càng thêm thăng tiến và trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Ca viên của CĐTV cũng đã tích cực tham gia vào các sinh hoạt chung của Cộng Đoàn.

Liên lạc

Muốn tham gia CĐTV, hoặc muốn biết thêm chi tiết của ca đoàn, xin

liên lạc:

 • Đoàn Trưởng: Chị Hạnh
  Phone: (408) 728-7300 & (972) 757-8386
  Email: hanhluu67@yahoo.com
 • Ca Trưởng: Chị Ngọc
  Phone: (408) 363-9261 & (408) 425-7910
  Email: ngoctruong01@hotmail.com
 • Thư Ký: Chi Thiên Kim
  Phone: 408-910-0314
  Email: thienkim.vu@aol.com

Hình ảnh sinh hoạt: