Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Quá trình thành lập:

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm cộng đoàn Chúa Ba Ngôi mang sứ mạng cổ võ lòng Tôn Sùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu đã được thành lập, tuyên hứa và bắt đầu hoạt động vào lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tháng 6 năm 2002.

Tiền thân của Đoàn là Ban Phụng Vụ Thánh lễ Chúa Nhật của Giáo xứ Chúa Ba Ngôi. Do nhu cầu Phụng Vụ các thánh lễ Chúa Nhật cho Cộng Đoàn Việt Nam mới thành lập, Cha tiền quản nhiệm khi đó là Hoàng Tiến Đoàn đã qui tụ được một số người để thi hành công tác Phụng Vụ. Để giúp anh em được hưởng những ơn ích của Đoàn Thể Công Giáo, Cha đã đem tinh thần và nội quy của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm vào áp dụng cho Đoàn:

• Tuyên hứa để trở thành Đoàn viên
• Phát động lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa
• Giữ các nội quy của Đoàn
• Họp và chầu đền tạ vào thứ sáu đầu tháng

Lúc khởi đầu chỉ gồm 18 đoàn viên, đa số là lớn tuổi. Nay tổng số đoàn viên đã tăng lên khoảng 33 và gồm nhiều đoàn viên trẻ. Sinh hoạt của Đoàn mỗi ngày thêm sinh động và đóng vai trò chủ chốt trong sinh hoạt của giáo xứ Chúa Ba Ngôi. Đoàn đã thành lập được 4 nhóm, mà mỗi nhóm có khoảng 8 thành viên. Mục đích là để anh em dễ sinh hoạt, chia xẻ, và giúp đỡ lẫn nhau.

Những hoạt động của Đoàn:

Mỗi thứ sáu đầu tháng đoàn LMTT họp tại Giáo xứ từ 7:30 tối cho đến 9:00 tối. Và sau đó từ 9:00 tối đoàn LMTT sẽ chầu Thánh Thể. Thứ sáu tuần lễ thứ hai trong tháng, các đoàn viên sẽ đọc kinh tôn vương Thánh Tâm Trái Tim Chúa tại gia đình của các đoàn viên.

Các đoàn viên thường tổ chức các cuộc thăm viếng kẻ liệt, các anh em bệnh tật, hoặc các đoàn viên đang gặp phải khó khăn. Một số đoàn viên còn tham gia thêm trong các Ban nghành khác nữa như ban Phụng vụ, ban Xã hội, hay hội Bảo trợ ơn Thiên Triệu. Ngoài ra đoàn còn tham gia tích cực vào các hoạt động của giáo xứ cũng như tham gia đắc lực vào Ban Trị Sự Liên Đoàn LMTT Giáo Phận San Jose.

Hàng năm đoàn LMTT giáo xứ cũng tổ chức lễ bổn mạng của Đoàn, thường là vào dịp lễ Chúa Kitô Vua trong tháng 11. Cho đến nay đoàn đã và đang thực hiện được tờ thông tin Liên Minh Thánh Tâm xuất bản cho từng 2 tháng. Số mới nhất là số 17 cho tháng 1 và tháng 2 đã được in và phân phát cho cộng đoàn giáo xứ vào đầu tháng 1 năm 2008 này.

Ngoài tờ thông tin, Đoàn cũng đã xử dụng group email để liên lạc và trao đổi giữa các đoàn viên, cũng như giữa các anh em trong Ban Trị sự.

Khẩu hiệu của đoàn là: “Hiệp nhất trong Thánh Tâm Chúa để phục vụ anh em.”

Đoàn sẽ tiếp tục những hướng đi đã được đề ra, là sẽ phát triển thêm nhiều đoàn viên mới. Tiếp tục cổ võ và tôn sùng Thánh Tâm Trái Tim Chúa qua việc dự Chầu Thánh Thể, đọc kinh Tôn vương Thánh Tâm Chúa tại gia, đoàn kết tất cả các đoàn viên để phục vụ anh em trong giáo xứ, cũng như luôn cầu nguyện cho sự an lành của đất nước Hoa Kỳ, đất nước mẹ Việt Nam, và toàn thể thế giới.

Đoàn LMTT Cộng đoàn Giáo xứ Chúa Ba Ngôi cũng kêu gọi qúi anh và qúi ông hãy tích cực tham gia vào đoàn LMTT để có dịp tôn sùng và cổ võ Thánh Tâm Trái Tim Chúa. Trên đường hành hương về nước Trời, ta đã lượm hái được gì để dâng hiến cho Thánh Tâm Trái Tim Chúa chưa? Đoàn LMTT Cộng đoàn Giáo xứ Chúa Ba Ngôi chính là nơi sẽ tạo ra cơ hội và giúp đỡ cho các bạn tìm kiếm hoa qủa tốt lành mang về cho Thiên Chúa trong ngày cuối cùng của mỗi người chúng ta. Thân mến trong Thánh Tâm Chúa.

Liên lạc Đoàn Liên Minh Thánh Tâm