Đoàn TNTT Theresa

Danh Xưng

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Teresa Hài Đồng Giêsu (THD)

Tôn Chỉ Mục Đích

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhằm hai mục đích tổng quát:
· Đào Luyện thanh thiếu niên trở thành những con ngƣời kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo.

· Đoàn ngũ hoá và hƣớng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

Ngày Thành Lập

Được chính thức ra mắt vào ngày 3 tháng 10 năm 1999

Cơ Cấu Tổ Chức

Các em Thiếu Nhi được chia ra theo Ngành và sắp xếp theo lứa tuổi. Đoàn có 4 Ngành: Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ, và Hiệp Sĩ. Các em trong Ngành được hướng dẫn bởi các Huynh Trưởng, là những người có tâm hồn yêu mến trẻ muốn hy sinh đưa Chúa đến gần các em.

Thời Khóa Biểu Sinh Hoạt

Đoàn THD sinh hoạt mỗi Chúa Nhật từ 1g30 tới 3g30. Sau đó vô tham dự Thánh Lễ 3g45.

Thành Quả

 

Liên Lạc

Muốn tham gia Đoàn THD hoặc muốn biết thêm chi tiết về sinh hoạt xin liên lạc:
Đoàn Trưởng: Trưởng Minh, Phone: 408-316-9358, email: minhi000@gmail.com
Đoàn Phó: Trưởng Công, Phone: 408-326-9552, email: thanhcngo408@gmail.com

 

Lịch trình sinh hoạt TNTT 2015-2016

Đoàn TNTT Theresa’s Facebook

tntttntt3tntt2