Giáo Lý Dự Tòng

Tiến trình Giáo Lý Dự Tòng có thể chia tiến trình huấn giáo và sống đạo của Dự Tòng làm 4 thời gian chính sau đây

duTong

1. Giai Đoạn Tiền Dự Tòng – (Khởi Giảng Tin Mừng) (RCIA 36 – 40)
Đây là thời gian khởi đầu việc trở lại, là cuộc khởi hành tiến vào con đường đức tin Kitô giáo, là cuộc “gặp gỡ” ban đầu giữa người chưa có đức tin đang muốn tiến đến gặp gỡ Thiên Chúa, và Giáo Hội đang mở rộng vòng tay đón chờ. Vì thế, nội dung giáo lý của thời gian nầy là giúp giới thiệu cho người dự tòng những điểm khái quát về đức tin Kitô giáo bao gồm những mầu nhiệm chính yếu : Thiên Chúa, Đức Giêsu-Kitô, Lời mặc khải (Kinh Thánh), Giáo Hội. Giai đoạn này thường kéo dài trong khoảng 12 tuần lễ.
RCIA 36 – Thời gian Phúc Âm Hóa [Evangilzation]:
Liên tục và đều đặn công bố sứ điệp Thiên Chúa hằng sống và Chúa Giêsu Đấng Thiên Chúa sai đến để cứu chuộc nhân loại
Dù chưa phải là người Kitô hữu, người tìm hiểu vẫn có thể được Chúa Thánh Thần mở lòng trí để được tự do tin nhận Chúa Giêsu và thành tâm theo Ngài. Vì Ngài là đường, sự thật và sự sống
RCIA 37 – Tất cả giai đoạn tiền dự tòng được dành cho việc Phúc Âm Hóa. Qua đó ước ao chân thành theo Chúa Giêsu và lãnh nhận Phép Rửa được lớn lên
RCIA 38 – Trong suốt thời gian này, Hướng Dẫn Dự Tòng [Linh mục, Phó tế, Nữ tu, Giáo lý viên…] phải giúp cắt nghĩa Tin Mừng cho người tìm hiểu sao cho thích hợp. Người tìm hiểu phải nhận được sự lưu tâm giúp đỡ để có được ý định trong sáng hầu cộng tác với ơn Chúa .
Kết thúc Giai Ðoạn Tiền Dự Tòng là Nghi Thức Tiếp Nhận.
Nghi Thức Tiếp Nhận:
– Được cử hành trong Thánh Lễ Chúa Nhật.
– Để đánh dấu việc Dự Tòng thành tâm tỏ lòng khát khao tham dự Tiến Trình Giáo Lý Dự Tòng.
– Cộng Đoàn thay Giáo Hội đón nhận anh chị em Dự Tòng.
– Cộng đoàn sẽ cùng đồng hành hỗ trợ và nâng đỡ Dự Tòng trong những ngày tháng tới.
– Chính thức được gọi là Dự Tòng – Catechumen.
Sau nghi thức tiếp nhận, người Dự Tòng sẽ tiếp tục giai đoạn hai là giai đoạn dự tòng.

2. Giai Đoạn Dự Tòng
Đây là thời gian dài nhất , nhằm giúp người Dự Tòng học hỏi đạo lý và các nghi lễ liên hệ đến mình. Trong thời gian nầy có một số các cử hành phụng vụ thích hợp để người Dự Tòng hội nhập sâu xa vào đời sống đức tin của Dân Chúa. Trong giai đoạn này người Dự Tòng sẽ:
– Tiếp tục học hỏi, nuôi dưỡng và phát triển đời sống Đức Tin.
– Tập cầu nguyện và nghe Lời Chúa.
– Quyết tâm và nỗ lực hoán cải trở về với Thiên Chúa.
– Cộng Đoàn liên kết cầu nguyện cho Dự Tòng.
– Có nghi thức gửi đi chia sẻ Lời Chúa trong mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật.
Giai đoạn này kéo dài khoảng 15 tuần và được chấm dứt bằng nghi thức tuyển chọn.
Nghi Thức Tuyển Chọn:
– Chỉ dành cho Dự Tòng
– Được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận San Jose do Đức Giám Mục chủ sự.
– Đức Giám Mục thay mặt Giáo Hội Công Giáo chính thức đón nhận Dự Tòng vào đại gia đình Công Giáo.
– Trước khi gửi Dự Tòng đến ĐGM, Cộng Đoàn có nghi thức ghi tên Dự Tòng vào sổ của giáo xứ và sai đi.
– Người Dự Tòng được gọi là Người Được Tuyển Chọn – The Elect.
Sau nghi thức tuyển chọn la giai đoạn thanh tẩy.

3. Giai Đoạn Thanh Tẩy – (Thắp Sáng Niềm Tin)
Giai đoạn này kéo dài khoảng 7 tuần. Đây là thời gian cao điểm của tiến trình Dự tòng. Thời gian này thường bắt đầu và kéo dài suốt Mùa Chay, là lúc “Người Được Tuyển Chọn” chuẩn bị những hành trang thiêng liêng cần thiết sau cùng để được lãnh nhận các bí tích khai tâm : Rửa tội, Thêm Sức và Mình Thánh Chúa. Trong giai đoạn này “Người Được Tuyển Chọn” sẽ:
– Quyết tâm và hết lòng hoán cải từ bỏ nếp sống cũ và trở về với Đời Sống Mới.
– Có nghi thức thanh tẩy mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật.
– Cộng Đoàn tiếp tục liên kết cầu nguyện hỗ trợ anh chị em Tuyển Chọn.
Kết thúc giai đoạn này nghi thức nhận lãnh các Bí tích Khai tâm và chính thức trở thành người Công Giáo.
Đón Nhận Các Bí Tích Khai Tâm:
– Được cử hành trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.
– Người Tuyển Chọn sẽ lãnh nhận ba Bí Tích Khai Tâm Kitô – Rửa Tội, Thêm Sức & Mình Máu Thánh Chúa.
– Người Ứng Sinh sẽ lãnh nhận một hoặc cả hai Bí Tích – Thêm Sức & Mình Máu Thánh Chúa.

4. Giai Đoạn Hậu Khai Tâm
Sau khi lãnh nhận các Bí tích Khai Tâm, các dự tòng còn phải được đào sâu mầu nhiệm đức tin, tiếp cận gần gũi hơn, thân mật hơn các cử hành phụng vụ của Hội Thánh và dấn thân tích cực hơn, sâu xa hơn vào nhịp sống đức tin của Dân Chúa. Đây là giai đoạn cuối cùng và kéo dài khoảng 6 tuần. Mục đích của giai đoạn này là:
– Gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm của Đời Sống Mới.
– Tiếp tục học hỏi Giáo Lý.
– Được mời gọi gia nhập giáo xứ.
– Khuyến khích tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể để duy trì và phát triển liên hệ với Chúa và tha nhân.
– Được gọi là Tân Tòng – Neophyte.

Tại Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi, Chương Trình Giáo Lý Dự Tòng thường được tổ chức vào khoảng tháng 9 hằng năm và kéo dài đến khoảng tháng 5 của năm sau. Ðể ghi danh cho chương trình xin liên lạc với:
Nữ Tu:  Mary Margaret, LHC:
– Phone:    408-729-0101 Ext. 115
– Email:    mphan@mht-church.org

duTong01 duTong04 duTong03 duTong02