Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu

Danh Xưng

Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu

Ngày Tháng Năm Được Thành Lập

Ngày lễ Mẹ Sầu Bi 15-09-2006

Tôn Chỉ Mục Đích

1.Yễm trợ các Đại Chủng Sinh Việt Nam thành Linh Mục tương lai.
2.Hỗ Trợ Ơn Gọi Tu Trì của Giáo Phận hoặc chính ngay trong Cộng Đoàn Việt Nam thuộc Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi.

Cơ Cấu Tổ Chức

Ban chấp hành cộng đoàn, Cha Quản nhiệm, Cha Linh Hướng, chuẩn nhận: ngày lễ kính: Thánh Gioan Baotixita Vianney Để thống nhất hoạt động, hầu đạt hiệu quả tối đa trong phiên họp. Bầu Ban Điều Hành Ơn Thiên Triệu Việt Nam ngày 15-5-2010, đã cùng thỏa thuận. Dưới danh hiệu: Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Cộng Đoàn VN Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi, với mục đích là Hổ Trợ Ơn Gọi tại địa phương và đặc biệt ơn Thiên Triệu tại Việt Nam. Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu được thành lập nhằm đáp ứng lời kêu mời của Thầy Chí Thánh “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt” (Luca) và đặc biệt đáp ứng nhu cầu khẩn thiết do Cha Quản Nhiệm Toma Vũ Minh Đức rất thiết tha trong sứ mạng Truyền –Giáo dưới mọi hình thức. Các thành viên trong hội BTOTT với tinh thần hăng say, bất vụ lợi, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho tương lai. Hội sẽ gia tăng hoạt động dịch vụ, chiêu mời thêm hội viên, nhất là hội viên Bảo Trợ “ Cho chúa một, chúa sẽ trả gấp trăm ngàn lần hơn”
1. Các thành viên: Trong hội BTOTT hoàn toàn tự nguyện trong tinh thần truyền giáo dấn thân trong các tông đồ. Vì mục đích trên, hội BTOTT có nhiệm vụ vun trồng tưới bón để cánh dồng truyền giáo được đâm trồi nẩy lộc rồi sinh hoa kết trái, hầu tiếp tay với Giáo Hội để đào tạo những nhà Truyền Giáo trong tương lai là các Linh Mục thu hoạch mùa màng đem về kho lẫm vĩnh cửu của nước trời, như thánh Luca đã viết “Khi con mạnh lại, con hãy trợ giúp anh em con”
2. Hội BTOTT chọn Thánh Gioan Baotixita Vianney làm Quan Thầy của Hội và mừng lễ vào ngày 4 tháng 8 mỗi năm, và quyết tâm, dấn bước theo chân Chúa Giêsu.
3. Ban chấp hành gồm: một hội trưởng, hai phó ban, phó ban nội vụ và phó ban ngoại vụ, một thư ký và một thủ quỹ. Nhiệm vụ của ban chấp hành là 2 năm. ( Nếu hội trưởng vì đau yếu hay vì lí do đặc biệt phải rời nhiệm vụ, hội sẽ họp lại và chỉ đinh phó ban nội vụ thay thế dưới sự chứng kiến của cha Tuyên Úy hội. Nếu phó ban, thư ký, thủ quỹ đau ốm hay vì lý do đặc biệt phải rời nhiệm vụ, toàn hội sẽ họp lại và bầu lại anh chị em khác thay thế.

Thời Khóa Biểu Sinh Hoạt

HỘI BTOTT sinh hoạt định kỳ mỗI 3 tháng 1 lần vào ngày thứ 5 đầu tháng (Ngày Chúa lập Bi Tich Thánh Thể-ngày của tình yêu Thiên Chúa). Thời gian buổi họp là 1:30 phút

Quyền Lợi

Quý anh chị trong ban phục vụ, dấn thân, tuy nhiên để động viên và khuyết khích tinh thần, quý anh chị sẽ đuợc hưởng những ơn tích sau:
1.Nếu anh chị hay con cái trong gia đình kết hôn hay có những tin vui đặt biệt Hội sẽ đăng báo chúc mừng.
2. Nếu quý anh chị nào trong Hội đau yếu hay qua đời, hội sẽ thông báo cho quý anh chị trong hội đến thăm hỏi cầu nguyện và nâng đỡ.
3. Nếu có thành viên qua đời. Hội sẽ xin cha quản nhiệm dâng 1 thánh lễ và các thành viên khác sẽ tham gia đọc kinh và tham dự tang lễ, đặt vòng hoa phúng điếu cho thành viên qua đời. Hay tứ thân phụ mẫu và ruột thịt của quý anh chị (vòng hoa sẽ không quá $150.)
4. Đặt biệt của hội BTOTT, công đòan VN giáo xứ chúa Ba Ngôi. Ngoài mục 3 trên, Hội sẽ loan
báo cho toàn thể quý cha, quý thầy hiện nay đang tu học tại các đại chủng viện hợp ý dâng lễ, cầu nguyện cách đặt biệt cho thành viên mới qua đời về hưởng nước Chúa.

Thành Quả

Hội đã được thành lập trong 9 năm qua trong số các Thầy hiện đang tu học tại Việt Nam đã chịu chức Linh Mục được 5 cha. Hiện nay Hội đang bảo trợ cho 20 thầy đang tu học tại Việt Nam. Hội cũng mời gọi đến Quý Anh Chị nào muốn giúp đỡ cho Cánh Đồng Truyền Giáo của Giáo
Hội.

Liên Lạc
Xin liên lạc với anh Hội Trưởng Trần Văn Khoát Tel: 408-923-5913