Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Danh Xưng

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo/ Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi

Thánh Quan Thầy

Thánh Monica

Ngày Thành Lập

HCBMCG/GXCBN được thành lập từ năm 2001 với 20 hội viên, cho đến nay có 66 HV.

Tôn chỉ và mục đích

Chiếu theo Thụ Bản chung của HCBMCG trên thế giới, HCBMCG/GXCBN có những sinh hoạt thiêng liêng để gia tăng ân sũng cho các bà mẹ, để đạt mục đích ấy, lòng các bà mẹ phải hợp với trái tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ Maria, cùng nhau chung hiệp các nguyện vọng, noi gương Thánh Nữ Monica dâng các âu lo, các lời khẩn cầu để xin Chúa xuống phước lành cho con cái và gia đình.

Thời Khóa Biểu Sinh Hoạt

Hội họp mỗi Chúa Nhật đầu tháng vào lúc 1:45 p.m. Khi kết thúc buổi họp, tất cả HV tham dự thánh lễ lúc 3:45 pm. Hội có đọc kinh Tôn Vương Ðức Mẹ tại tư gia nhà các chị mỗi thứ bảy đầu tháng. Hội có rước kiệu vào Chúa Nhật đầu tháng của Tháng Hoa mỗi năm kính Ðức Mẹ. Kiệu Ðức Mẹ Hồn Xác lên Trời hằng năm và mừng Bổn Mạng Thánh Quan Thầy của Hội vào Chúa Nhật thứ 3 của tháng 8 hằng năm.

Thành quả

Hội CBMCG tham gia vào các sinh hoạt mục vụ của Giáo Xứ, như các lần tĩnh tâm (chuẩn bị bữa ăn để phục vụ cho giáo dân đến tham dự) hội chợ, lễ tất niên và các công việc từ thiện bác ái trong và ngoài nước như các Cha hưu dưỡng bên VN, các giáo xứ khó khăn, các em nghèo ở miền núi xa xôi hẻo lánh không có cơm ăn áo mặc, các em khuyết tật mồ côi ở các tỉnh cho các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn Gò Vấp, Bình Thuận, Thủ Ðức, Frere Phong – Cho Em một Nụ Cười, Cross Catholic Outreach, các em ở Phi Châu và những nơi có thiên tai động đất thì lòng các bà mẹ chúng con luôn hướng về nơi đó, tất cả việc làm bác ái này à bởi từ túi kín mà ra và lòng quản đại thêm của các bác các chị và đồng thời cũng kết hợp với quý anh Ðoàn Liên Minh Thánh Tâm đọc kinh tại nhà quàn khi có giáo dân thuộc Giáo Xứ qua đời.

Liên Lạc

Nếu quý vị muốn tham gia HCBMCG hoặc muốn biết thêm chi tiết về sinh hoạt HCBMCG xin liên lạc:

Kiều Mỹ Minh: Điện thoại: 669-237-9959 – Email: kieuminh10@yahoo.com

Nguyễn Tuyết Mỹ: Điện thoại: 408-270-3688