Huynh Đoàn Đa Minh

Được phép của Cha Quản Nhiệm Tô-ma Vũ Minh Đức và Cha Tổng Đặc Trách Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam, Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Phạm Trọng Khảm chính thức thành lập vào ngày 7 tháng 5 năm 2003.
Số hội viên lúc đầu từ Giáo Xứ St. Patrick chuyển sang 20 người và sau gần 5 năm hoạt động tại Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi số hội viên đã tăng lên con số 61.

Sinh Hoạt:
* Đọc kinh Phần Vụ từ 4:25 đến 5:00PM ngày thứ ba và thứ năm mỗi tuần.
* Họp Ban Phục Vụ từ 7:00đến 9:00PM tại tư gia Chị Thuận.
* Họp Nguyệt Hội từ 1:45 đến 3:30PM tại Hội Trường Giáo Xứ.
* Mỗi tháng Huynh Đoàn xin một thánh lễ cầu cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời.
* Tháng 11 xin lễ cầu cho các Ân nhân của Hội đã qua đời.
* Hằng ngày có trên 6000 thánh lễ của các linh mục Dòng cầu nguyện cho toàn thể hội viên.
* Hằng ngày các anh chị em cùng đợc kinh Mân Côi với cộng đoàn và sau đó tham dự thánh lễ 5:30PM
* Đi thăm viếng khi có bệnh nhân tại tư gia hay ở bệnh viện.
* Đọc kinh tại Nhà quàn khi có giáo dân trong giáo xứ qua đời.
* Tham dự thánh lễ an tang, tiễn đưa người quá cố đến nơi yên nghỉ.
* Tham gia vào các đoàn thể công giáo tiến hành của Giáo xứ như Hội Thánh Giuse, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo,
* Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ban Phụng Vụ.

Kính mời quý ông bà anh chị em giáo hữu hãy tham gia vào Huynh Đoàn để cùng góp phần tăng thêm sức mạnh của lời cầu nguyện, thánh hoá bản thân, gia đình, tăng thêm lòng yêu mến Chúa và thăng tiến đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa hơn.

Liên lạc Huynh Đoàn Đa Minh