Liên Lạc

XỨC DẦU KẺ LIỆT

Điện Thoại 408-649-0283 (Số này chỉ dùng cho những trường hợp nguy tử.Nếu không nói được tiếng Anh, xin nói tên Cha Việt Nam.)

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ

Điện Thoại 408-729-0101
Fax 408-258-4131

CÁC LINH MỤC

Chánh xứ: Lm. Robert Fambrini, S.J. 408-729-0101 ext. 114
Phó xứ : Lm. Dương Phục Anh, S.J. 408-729-0101 ext. 116
Phó xứ : Lm. Vũ Minh Đức, S.J. 408-729-0101 ext. 117

CÁC TU SĨ NAM NỮ

Phó tế: Dũng Trần 408-712-3578
Thầy Jim Sanders, S.J. 408-729-0101 ext. 118
Nữ Tu: Tri Ân, LHC 408-729-0101 ext. 110
Nữ Tu: Mary Margaret, LHC 408-729-0101 ext. 115

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ

Điều Hành Văn Phòng : Bà Mary Jane Araya 408-729-0101 ext. 108
Kế Toán : Ông Mario Lucas 408-729-0101 ext. 109
BFP và Mục Vụ VN : Nữ Tu Tri Ân 408-729-0101 ext. 110
Điều Phối Phòng Ốc : Bà Sylvia Hogan 408-729-0101 ext. 307
Tư Vấn Tâm Lý : Cô Nguyễn Thu 408-398-2176 (Xin gọi lấy hẹn trước)

TRƯỜNG HỌC MHT

Hiệu Trưởng: Ông Jamie McIntyre 408-729-3431 ext. 207
Thư ký: Bà Becki Diza 408-729-3431 ext. 209

BAN ĐẠI DIỆN CĐVN

Chủ tịch: Anh Trí Lê 408-799-8654
Phó Nội Vụ: Anh John Hải  Đỗ 408-396-6562
Phó Ngoại Vụ: Anh Trung Nguyễn 408-202-4561
Thư ký: Chị Vân Nguyễn 408-931-5821
Thủ quỹ: Chị Ngân Vũ 408-644-6340

Ban Phụng Vụ Lễ 4:15pm (Sat)

Trưởng ban: Anh Ngôn Nguyễn 408-910-2338
Phó ban: Chị Hiền Hồ 408-608-5321

Ban Phụng Vụ Lễ 3:45pm (Sun)

Trưởng ban: Anh Khuyên Mai 408-515-6329
Phó ban: Anh Huy Trần 408-226-7726

Ban Phụng Vụ Lễ 7:30pm (Sun)

Trưởng ban: Chị Maria Trần 408-660-6094
Phó ban: Anh Tuấn Thịnh Hoàng 408-296-9169

Ban Phụng Vụ Lễ Ngày Thường 5:30pm

Ông Bẩm 408-238-5209

CA ĐOÀN

CĐ Thiên Cung (4:15pm Sat): Anh Luyến Mai 408-506-0573
CĐ Thiên Ân (3:45pm Sun): Anh Thuận Nguyễn 408-724-7690
CĐ Chúa Ba Ngôi (7:30pm Sun): Anh Hiền Nguyễn 408-457-4811
CĐ Trinh Vương (5:30pm Ngày Thường): Anh Phan Bội Châu 408-597-5691

KHỐI CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH

Hội Bà Mẹ Công Giáo: Chị Minh 408-463-8793
Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu: Anh Khoát 408-923-5913
Hội Cao Niên Thánh Giuse: Ông Vân 408-238-7696
Huynh Đoàn Đa Minh: Chị Dung 408-826-9345
Tiểu Đội Mariae ĐMHCG: Chị Tuyết 408-520-6817
Tiểu Đội Mariae ĐMHXLT: Chị Mầu 408-270-0559
Tiểu Đội Mariae ĐMNCML: Chị Rosa 408-926-1539
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: Anh Quý 408-499-6680
Ban Xã Hội: Anh Liêm 408-807-8884
Ban Tương Tế: Ông Quảng 408-799-6932

KHỐI GIÁO DỤC & GIỚI TRẺ

Tiểu Đội Đức Mẹ Trinh Vương: Chị Nhung 408-580-7670
Đoàn TNTT Têrêsa: Trưởng Minh Pham 408-316-9358
Giáo Lý Việt Ngữ: Nữ Tu Mary Margaret, LHC 408-729-0101 ext. 115
Giáo Lý Tân Tòng Việt: Nữ Tu Mary Margaret, LHC 408-729-0101 ext. 115
Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em Sơ Sinh: Nữ Tu Tri Ân, LHC 408-729-0101 ext. 110
Nhóm Tổ Chức Tĩnh Tâm: Anh Dũng 408-489-6150
Dự Bị Hôn Nhân: Nữ Tu Tri Ân, LHC 408-729-0101 ext. 110
Bác sĩ Phan Mỹ Dung 408-274-3881