Tỉnh Tâm Linh Thao

Tĩnh tâm Linh Thao là khóa cấm phòng trong thinh lặng để tạo tình thân mật với Chúa, để cảm nghiệm tình yêu thương tha thứ, để học hỏi lời Chúa nhằm tìm hiểu và thực thi Thánh Ý Chúa, để tu tập cho đời sống tâm linh, để đón nhận ận sủng tình yêu của Thiên Chúa và giúp tìm gặp chính mình.

Tĩnh tâm Linh Thao giúp học hỏi những điều căn bản về Giáo lý, và thực tập cầu nguyện với Kinh Thánh….
Linh Thao là tất cả những phương thức luyện tập, trau dồi và bổ dưỡng cho đời sống nội tâm, là tất cả những cách chuẩn bị và chỉnh đón dời sống nội tâm nhằm loại bỏ những quyến luyến lệch lạc, và sau đó tìm kiếm Ý Chúa hầu sắp đặt cuộc đời làm sao để có thể mưu ích cho linh hồn mình.

Linh Thao là một phương thức tĩnh tâm rất đươc trọng dụng trong Giáo Hội, chào đời đã hơn bốn thế kỷ, từ kinh nghiệm nội tâm của Thánh I-Nhã Loyola.

Trong những năm qua nhóm Linh Thao Chúa Ba Ngôi đã tổ chức nhiều khóa Linh Thao do các cha hướng dẫn sau đây:
– Cha Ngô Minh Gomez, Dòng Tên
– Cha Đinh Minh Trí, Dòng Tên
– Cha Vũ Minh Đức, Dòng Tên
– Cha Nguyễn Thế Minh, Dòng Tên
– Cha Ngô Anh Lân, Dòng Tên
– Cha Nguyễn Công Chánh, Dòng Tên
– Cha Nguyễn Trọng Tước, Dòng Tên
– Cha Trần Quốc Anh, Dòng Tên
– Cha Pham Trung Hưng, Dòng Tên
– Cha Hoàng Tiến Đoàn, Dòng Tên

Lịch Trình Các Khóa Tĩnh Tâm Linh Thao

Liên lạc Tỉnh Tâm Linh Thao